Kompetansesenteret for urban dyrking på Voll gård er en kilde for kunnskap og inspirasjon for dyrking av egen mat i og rundt Trondheim by. Kompetansesenteret er en del av Trondheim kommune sin satsing for å fremme urban dyrking i byen. Det å dyrke sin egen mat er et bidrag til en mer bærekraftig framtid og gir sterkere bånd mellom mennesker og livsgrunnlaget vårt.

Dette skjer på gården

På gården har vi en demonstrasjonshage på 3600 m2 og dyrker en rekke grønnsaker og eksperimenterer med nye sorter. Alle er velkommen for å lære seg om småskala dyrking eller hjelpe til i hagen. Her holder vi også kurs og andre hagearrangement. 

På sensommeren og høsten har vi selvbetjent gårdsbutikk åpen hver dag hvor du kan kjøpe gulrøtter, salat, kål, brokkoli, rødbeter og mange flere friske grønnsaker.

Vi som jobber her

Asbjørn H. Barlaup er ansvarlig for driften av Voll gård som daglig leder. Han er administrativt ansvarlig for kompetansesenteret, men bistår også med praktisk arbeid ved behov.

Fagansvarlig, Eivind Gullvik Frøiland, tok over jobben etter Ryan Wanamaker 1. september 2020. Eivind har gått i lære hos Ryan siden 2018 og har studert økologisk landbruk på Høgskolen Innlandet. Han jobber også som gartner på Vikhammer andelsgård, er styremedlem i Leangen parsellhage og har også jobbet med dyrkeprosjekter i Solbakken barnehage.

Vi har til en hver tid dyktige frivillige med oss på laget.

For å få ny kunnskap, inspirasjon og nå ut til folk, samarbeider vi med en rekke aktører, som sammen med oss inngår i et nettverk for urbant landbruk i Trøndelag. Disse er blant annet Miljøenheten i Trondheim kommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Sør-Trøndelag Bondelag, NIBIO, Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim Kooperativ, Skjetlein videregående skole og NTNU.

Utvikling av kompetansesenteret

Kompetansesenteret er et sted der urbane dyrkere kan samles, synes og dele med seg av dyrkingsprosjekt. Her kan alle få inspirasjon, kunnskap og diskutere med andre likesinnede. Sosiale kunnskapskvelder er under planlegging og vi vil synes på flere arrangement rundt om i Trondheim.

Vi har hatt flere kurs for nybegynnere og inspirerende samlinger med ulike temaer innen urban dyrking. Dette er noe vi håper å fortsette med i 2021 om smittesituasjonen tillater det. For å vite mer om frivillig arbeid og andre måter du kan involvere deg, ring 905 06 033 eller send e-post til urbandyrking@gmail.com