Vi gleder oss alltid når det skjer nye initiativ innen urban dyrking, og bistår der det er behov.  Snakk med oss om idéer, behov for veiledning eller om du har forespørsel om kurs eller andre aktiviteter. Kontakt Eivind Gullvik Frøiland, gartner og fagansvarlig, på tlf. 905 06 033, urbandyrking@gmail.com.