Vi på kompetansesenteret ønsker å ikke bare stå for faglig informasjon, men jobber også for å være en sosial møtesplass for urbane dyrkere i Trondheim. Vi arrangerer nettverkstreff, faglige kvelder og idémyldringer. Vi deltar også i en rekke andre arrangement i Trondheim.