Vi på kompetansesenteret ønsker å ikke bare stå for faglig informasjon, men jobber også for å være en sosial møtesplass for urbane dyrkere i Trondheim. Vi arrangerer nettverkstreff, faglige kvelder og idémyldringer.

Vi deltar også i en rekke andre arrangement i Trondheim. Sjekk kalenderen for å finne ut på hvilke events du kan finne oss i høst.