Bak bloggen står Kompetansesenteret for urban dyrking på Voll gård, som er en kilde for kunnskap og inspirasjon for dyrking av egen mat i og rundt Trondheim by. Kompetansesenteret er en del av Trondheim kommune sin satsing for å fremme urban dyrking i byen. Det å dyrke sin egen mat er et bidrag til en mer bærekraftig framtid og gir sterkere bånd mellom mennesker og livsgrunnlaget vårt.

 

Dette skjer på gården

På gården har vi en demonstrasjonshage på 500 m2 og dyrker en rekke grønnsaker og eksperimenterer med nye sorter. Alle er velkommen dit for å lære seg om småskala dyrking eller hjelpe til i hagen. Her holder vi også kurs og andre hagearrangement. Mer om tilbudene kan du lese her.

På høsten har vi gårdssalg på søndager da det er åpent gård. Her kan du kjøpe nyhøstet grønnkål, bladbete, bønner og mye mer, samt blomster. 

Vi som jobber her

Fag-ansvarlig, Daniel Weiss, har jobbet med småskala dyrking i mange år og har hadde en sentral rolle i etablering av kompetansesenteret i 2016. Han startet proffesjonell grønnsaksdyrking med intensive, økologiske metoder på Voll gård året før, i 2015. Han har god erfaring fra dyrkinga av mange ulike grønnsakssorter med lette maskiner og effektive håndredskaper.

Ny gartner og prosjektleder ansettes våren 2018.

Asbjørn H. Barlaup er ansvarlig for driften av Voll gård som daglig leder.  Han er administrativt ansvarlig for kompetansesenteret, men gjør også praktisk arbeid knyttet til dyrkingsaktiviteter, salg,  kurs og nettverksarbeid.

.

For å få ny kunnskap, inspirasjon og nå ut til folk, samarbeider vi med en rekke aktører, som sammen med oss inngår i et nettverk for urbant landbruk i Trøndelag. Disse er blant annet Miljøenheten i Trondheim kommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Sør-Trøndelag Bondelag, NIBIO, Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim Kooperativ, Skjetlein Videregående skole og NTNU.

Utvikling av kompetansesenteret

Denne bloggen er en del av utviklingen av Kompetansesenteret og er et sted der urbane dyrkere, kan samles, synes og dele med seg av dyrkingsprosjekt. Her kan alle få inspirasjon, kunnskap og diskutere med andre likesinnede. Sosiale kunnskapskvelder er under planlegging og vi vil synes på flere evenemang rundt om i Trondheim.

Vi har hatt flere kurs for nybegynnere og inspirerende samlinger med ulike temaer innen urban dyrking. Dette er noe vi skal utvide under i 2018.