Vi gleder oss alltid når det skjer nye initiativ innen urban dyrking, og hjelper selvfølgelig til der det trengs. Kontakt prosjektleder hvis du ønsker å snakke om idéer, trenger veiledning, eller har forespørsel om kurs eller andre aktiviteter, Marina Gørtz, tlf. 45165967, marina.gortz@gmail.com

Hvis du har spesifikke spørsmål gjeldene dyrking, kontakt faglig ansvarlig Daniel Weiss, tlf. 98468198, daniel.weiss55@yahoo.com