På mandager, kl. 18-20, hver tredje uke arrangerer vi dyrkingskafé på Voll gård. Her er det inspirerende foredrag og faglig innhold som står i fokus. Det er også et utmerket tilfelle å møte andre som er interessert i dyrking og utveksling av erfaring.

Høsten 2017:

4. sept

25. sept