Vi arrangerer dyrkingskafé på Voll gård én til to ganger i måneden utover i sesongen. Her er det utveksling av kunnskap, erfaringer, idéer, inspirasjon og faglig innhold som står i fokus. Det er en fin  anledning å se hva som skjer på Voll gård og kompetansesenteret og møte andre hyggelige folk med dyrkingsinteresser.

Første dyrkingskafé våren 2018 blir torsdag 5. april kl. 17-20 på Voll gård.
  • Tema:  «frøbytte» og hvordan komme i gang med dyrkinga