Visste du at Trondheim har en egen hage for studenter? Ved Campus Gløshaugen ligger altså denne hagen som fungerer som en sosial møtesplass for studenter med interesse for dyrking. Da gir vi ordet til Trondheim Studenthage som skal fortelle litt mer om prosjektet:

Trondheim Studenthage er en felleshage for studenter i Trondheim. Målet med hagen er å skape et samlingssted og å lære om matproduksjon og hvordan vi kan få dette til i urbane omgivelser. Hagen skal være et sted der man kan møte studenter på tvers av campus, linje og alder.

Vi jobber nå med å gjøre oss mer kjent blant Trondheims studenter slik at flere skal kunne få mulighet til å være med. Studenthagen et fellesprosjekt som drives dugnadsbasert, dette bidrar til å fremme samhold mellom studenter i byen. Vi ønsker å tilby inspirasjon og praktisk kunnskap om småskala matproduksjon for alle som er interesserte. I tillegg så ønsker vi å tilrettelegge for at det kan gjennomføres større og mindre studentprosjekter i hagen! Det planlegges blant annet å lage en bakerovn og en stor glasskuppel, (ecodome). Det kreves heller ikke noe for å være med i hagen, det er bare møte opp på dugnad, eller dra dit for å grille eller møte andre mennesker.

Vi ønsker å skape et grønt samlingssted for Trondheims Studenter!